Зареждане

ДА ИМА МИР!

ДА ИМА МИР!

ДА ИМА МИР!

Уважаеми родители,

Екипът на детска градина №7 „Детелина“ си сътрудничи със СУ „Св. Кимент Охридски“, катедра „Етнология“.  В този труден момент на военни действия в Украйна и засилена емиграция, Софийският университет настанява в свои бази бежанци. Екипът на детската градина се ръководи от възпитателните цели на глобалното образование, свързани със сътрудничество, съпричастност и взаимопомощ.

Ако Ваш близък, приятел, познат има нужда от помощ, може да се обърнете към посочените линкове:

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

с. Славейно - община Смолян

УНИПСЦ Родопи

Омбудсманът открива горещи телефони в помощ на украинските бежанци

Бежанци от Украйна в България

Спешен фонд за жените и децата, пострадали от войната в Украйна