Зареждане

Детска кухня 31.01 - 4.02

Детска кухня 31.01 - 4.02

Детска кухня 31.01 - 4.02

Уважаеми родители, поради заболяване на главен готвач и персонал от кухнята, тази седмица децата ще се изхранват от кетъринг фирма.