Зареждане

Родителска среща

Родителска среща

Родителска среща

Уважаеми родители!

На 26.06.2023г. (понеделник) от 16.00ч. ще се проведе родителска среща за новоприетите деца от I група и яслена група.

Място - Музикален салон на детската градина.