Зареждане

Световен ден на рециклирането

Световен ден на рециклиранетоСветовен ден на рециклиранетоСветовен ден на рециклиранетоСветовен ден на рециклиранетоСветовен ден на рециклиранетоСветовен ден на рециклиранетоСветовен ден на рециклирането

Световен ден на рециклирането

Живеем във време, в което замърсяването на планетата е един от най-сериозните проблеми, пред които е изправено човечеството. ДГ №7 „Детелина“, като градина от авторски тип с екологична насоченост, запознава децата с  проблемите със замърсяването на околната среда, както и важността на рециклирането на отпадъците. В Световният ден на рециклирането - 18 март в гр. „Смехорани“ децата четоха приказката „Как се срещнали Повелителите на рециклирането и Боклук Страшен и как станали приятели“ и организираха изложба с изработени от тях и родителите им творби от отпадъчни материали.