Зареждане

Четири годишни времена за здравето на нашите деца - ЕСЕН

Четири годишни времена за здравето на нашите деца - ЕСЕН

Четири годишни времена за здравето на нашите деца - ЕСЕН

През месеците октомври и ноември работата с децата беше изнесена изцяло на двора на детската градина. Събирахме природни материали, творихме с тях, грижихме се за флората и фауната на територията на двора; играхме и се забавлявахме с есенните листа. За доброто настроение на всички се погрижиха Лидия Стефанова и Соня Благова, които представиха куклената постановка „В градината на дядо Спас“, на която децата се забавляваха в Библиотеката на открито.