Зареждане

Галинка Тонева

Галинка Тонева
Старши учител
Група "Конче-Вихрогонче"

Галинка Тонева

Висше образование: Югозападен университет ”Неофит Рилски ”, Благоевград
специалност „Предучилищна педагогика”
степен „Магистър”  - Първо ПКС

Придобити компетентности в различни образователни форми, в посока позитивно и активно общуване.  Проведени тренинги с родители.

Публикации в:
Списание “Педагогика”, книжка 3, 2013г. „ Психолого-педагогически проекции за взаимодействие с родителя”
Учебно помагало “Правото на детето на права” 2014г. - Ателиетата, като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие по Конвенцията на ООН за правата на детето. Ателие (3-4 годишни деца) - тема: „Аз и моето тяло“
сп. „Продължаващо образование“ към ДИУУ, юли, 2019г. - Статия „  Форми на педагогическо взаимодействие с родители в условията на детската градина“

„Повечето от онова, което ми е било потребно, за да се науча как живея, какво да правя, как да се държа, съм усвоил в детската градина. Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група...
Робърт Фулам

Аз съм щастлива, че успявам по мъничко всеки ден, да съм на детската площадка!