Зареждане

Лидия Стефанова

Лидия Стефанова
Старши учител - музика

Лидия Стефанова

Висше образование:
„Академия за музикално и танцуво изкуство“  гр.Пловдив
„Музикална педагогика“ – степен бакълавър с професионална квалификация учител по музика в (детска градина начален, среден, горен курс), педагог по народно пеене и солфеж

От 2003 до 2008 г. „Дирижиране на народни състави и оркестри“- магистърска степен с професионална квалификация диригент на народни състави и оркестри

2011 г. – Завършен квалификационен курс“ Музикално педагогоческо майсторство“ към ДИУУ

Придобити - V , IV квалификационна степен

Публикации в:
„Правото на детето на права“ – 2013- 2014 г. ЦОИДУЕМ
„Приказният свят на природата“
„Интеркултурна компетентност на учителя“ – 2015 – 2016 г. ЦОИДУЕМ

Участие в учебни помагала:

Иновационни етнопедагогически практики на тема „Празничната среда в детската градина“
Участва и придобива компетентности в различни външни квалификационни форми, вътрешно - институционална  квалификация, участва в комисии в детската градина. Работа по проекти.
Да бъдеш  учител е мисия. Светът през детските очи е едно чисто, прекрасно място, изпълнено с игри и веселие, детски усмивки,детски смях, детски протегнати ръце, детски очи, детското в теб, в мен, в нас. Цялата тази невинност би могла да спаси човечеството.
Учителската професия е призвание и това обединява – спокойствие, търпимост, разбиране, всеотдайност и обич към децата. Тези качества притежават само добрите учители, готови да се посветят изцяло на професията си.