Зареждане

Симона Чаушева

Симона Чаушева
Старши учител
Група "Дъга"

Симона Чаушева

Висше образование: Великотърновски университет” Св.Свети Кирил и Методий”
Специалност „Предучилищна педагог ика”
Степен „Бакалавър”

V  ПКС
ІV ПКС
Придобити  компетентности в различни външни квалификационни форми, вътрешно-институционална квалификация, участие в комисии в детската градина.Проведени тренинги с родители и учители. Участие в проекти.

Моето Мото: „Аз се уча всеки ден!”
Всеки ден ме предизвиква да търся отговорите на нови въпроси.....
Да си учител,означава да се  учиш всекидневно, да намираш най-добрите решения в различни ситуации, като уважаваш правото на всяко дете да се чувства спокойно и щастливо-пазейки неговото лично достойнство!