Зареждане

Соня Благова

Соня Благова
Учител по физическа култура

Соня Благова

Образование:

1999г.
79 СОУ "Индира Ганди" - гр. София
Профилирана паралелка с разширено изучаване на английски език и информационни технологии.

01.09.2001г. - 30.06.2005г.
Национална спортна академия "Васил Левски" - гр. София
Бакалавър - треньор по хокей на трева
Педагогика, психология, работа с деца с физически
недостатъци, работа с хора в неравностойно положение,
анимация.

10.02.2013г. – 20.10.2015г.
Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград.
Магистър по  педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици.

От 05.10.2015г. работя като учител по физическа култура и спорт в ОДЗ 7 “ Детелина “ гр. София

Спортът е съвкупност от специфична физическа дейност или физически упражнения, които се изпълняват с определена цел и в условия, различни от всекидневните.
Ето защо, моята цел е децата  да спортуват заради състезанието само по себе си, заради удоволствието,  за да се усъвършенстват и да развият умения.