Зареждане

Аделина Николова

Аделина Николова
Учител
Група "Мечо Пух"

Аделина Николова

Висше образование:
СУ „Св. Климент Охридски“

Висше образование по специалностите:

  • „Предучилищна педагогика“ - Магистър
  • „Педагогика за деца с невро - соматични заболявания“ – Бакалавър
  • „Психология“ – Бакалавър


Квалификации и компетентности в различни външни и вътрешни форми на
усъвършенстване на педогогическия опит. Работа по проекти, тренинги с
родители.

Учителят е сърце и ум в едно!
Учител не ставаш просто така, а се раждаш с тази мисия. Добрият учител
умее да бъде себе си, да носи светлина, да вдъхновява, притежавайки
необходимата доза търпение и упоритост, да бъде водач на много различни
една от друга личности. Той трябва да е пътеводна светлина и искрен
приятел, звездичка в детските