Зареждане

Адриана Деспотова

Адриана Деспотова
Старши учител
Група "Лъвчета"

Адриана Деспотова

Висше образование в СУ”Св.Климент Охридски”.
Магистър по предучилищна педагогика;
Педагогика и психология на ранната възраст.
I ПКС.
Почетно отличие "НЕОФИТ  РИЛСКИ" - 2012 г. от Министерство на образованието, младежта и науката за високи постижения в педагогиката и развитие на образователната сфера.
Придобити компетентности в различни външни квалификационни форми, вътрешно - институционална  квалификация, участие в комисии в детската градина. Проведени тренинги с родители и учители. Работа по проекти.Ежегодно разработване на минипроекти.

ПУБЛИКАЦИИ:
-публикация в сп."Дом, дете, детска градина“, бр.4/2004г.
-съавтор на помагало"Езикови игри по български език" за подготвителна група в детската градина и в училище, одобрено от МОН, изд.”Просвета”, 2005г.
-съавтор на учебно помагало “Иновационни педагогически практики”, СД”Симолини”94, 2012 г.
-публикация в сп.Педагогика”, бр.3/2013г.
-учебно помагало “Иновационни етнопедагогически практики” 2012г.
-учебно помагало “Правото на детето на права” 2014г.-

Обичам това, което правя и се надявам то да е отражение на най-добрите практики! Надявам се, че се усмихвам достатъчно на моите деца и чрез използване на  набор от ресурси и образователни стандарти, им давам възможност за спонтанни и целенасочени игри, така важни за техния успех в училище и в живота!